รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา

 
  วันที่ 11 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่
  วันที่ 2 กันยายน กิจกรรมกีฬาสี
  วันที่ 25-26 กันยายน สอบปลายภาค
  วันที่ 9-12 ตุลาคม สอบแก้ตัว
  วันที่ 18 ตุลาคม ประกาศผลสอบ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์